Valtiopaivaasia K 16/2014

K 16/2014 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

22.05.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

23.05.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2014 Päättynyt PTK 58/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 7/2014 vp
Valmistunut

12.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi merkittävien ICT-hankkeiden tuloksia, kustannuksia ja tuottavuushyötyjä osana hankesalkun seurantaa ja raportoi tuloksista eduskunnalle. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2014 Poistettu PTK 117/2014 12
28.11.2014 Poistettu PTK 121/2014 8
04.12.2014 Päättynyt PTK 124/2014 5
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 35
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

K 12/2014 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.12.2014

Kirjelmä
EK 37/2014 vp

​​​​