Valtiopaivaasia K 18/2011

K 18/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

15.12.2011

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

16.12.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2011 Päättynyt PTK 89/2011 6
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 1/2012 vp
Valmistunut

23.02.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.2012 Keskeytetty PTK 17/2012 2
06.03.2012 Päättynyt PTK 18/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

08.03.2012

Kirjelmä
EK 2/2012 vp

​​​​