K 18/2013 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

13.09.2013

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2013 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

32

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 10/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2014 Keskeytetty PTK 9/2014
18.02.2014 Päättynyt PTK 10/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

27.02.2014

Kirjelmä
EK 4/2014 vp