Valtiopaivaasia K 2/2014

K 2/2014 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2013

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

03.04.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2014 Päättynyt PTK 68/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 137/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2015 Keskeytetty PTK 138/2014 1
20.01.2015 Päättynyt PTK 139/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.01.2015

Kirjelmä
EK 47/2014 vp

​​​​