Valtiopaivaasia K 20/2010

K 20/2010 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

14.09.2010

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010 20
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 20
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 8/2010 vp
Valmistunut

24.11.2010

Päätösehdotus

Katso mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2010 Päättynyt PTK 124/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

07.12.2010

Kirjelmä
EK 30/2010 vp

​​​​