K 3/2003 vp

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

27.01.2003

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

11.04.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2003 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2003 Päättynyt PTK 23/2003
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 12/2003 vp
Valmistunut

26.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja valtioneuvostolle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.11.2003 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2003 Päättynyt PTK 101/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

03.12.2003

Kirjelmä
EK 40/2003 vp