K 3/2007 vp

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

01.03.2007

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2007 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.05.2007 Päättynyt PTK 19/2007
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jonka lisäksi muille erikoisvaliokunnille varattiin mahdollisuus antaa asiasta lausuntonsa kevätistuntokauden aikana.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 7/2007 vp
Valmistunut

19.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvostolta selontekoa Itämeri-politiikasta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Huomautus

Kansainvälisten asioiden täysistuntokeskustelu aiheesta Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri

Asian käsittely on yhdistetty

K 2/2007 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

08.11.2007

Kirjelmä
EK 18/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot