Valtiopaivaasia K 3/2011

K 3/2011 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2010

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

09.03.2011

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

14.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2011 Päättynyt PTK 35/2011 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2011 vp
Valmistunut

01.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2011 Päättynyt PTK 65/2011 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

15.11.2011

Kirjelmä
EK 15/2011 vp

​​​​