Valtiopaivaasia K 3/2014

K 3/2014 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2013

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

27.03.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

21.05.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2014 Päättynyt PTK 59/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/2014 vp
Valmistunut

18.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2014 Päättynyt PTK 75/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

09.09.2014

Kirjelmä
EK 24/2014 vp

​​​​