Valtiopaivaasia K 4/2006

K 4/2006 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Huomautus

Toimenpidekertomuksen oheisaineistona: valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006, Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2005, työllisyyskertomus vuodelta 2005 ja sosiaali- ja terveyskertomus 2006

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

31.03.2006

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2006 Päättynyt PTK 35/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 19/2006 vp
Valmistunut

07.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi valtioneuvostolle.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 6/2006 vp
Valmistunut

21.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 26/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 11/2006 vp
Valmistunut

16.06.2006

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 8/2006 vp
Valmistunut

05.05.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 10/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 4/2006 vp
Valmistunut

08.06.2006

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 12/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 10/2006 vp
Valmistunut

12.05.2006

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 21/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 2/2006 vp
Valmistunut

17.05.2006

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 8/2006 vp
Valmistunut

17.05.2006

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 20/2006 vp
Valmistunut

06.06.2006

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 25/2006 vp
Valmistunut

13.06.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietinnöt pantiin pöydälle 14.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2007 Keskeytetty PTK 159/2006 5
16.02.2007 Päättynyt PTK 161/2006 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokuntien mietinnöt.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

01.03.2007

Kirjelmä
EK 50/2006 vp

​​​​