K 6/2001 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2000

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

09.03.2001

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

17.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2001 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2001 Päättynyt PTK 46/2001
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/2001 vp
Valmistunut

13.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi eduskunnan pankkivaltuustolle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

02.07.2001

Kirjelmä
EK 14/2001 vp