Valtiopaivaasia K 6/2008

K 6/2008 vp

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2007

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

23.05.2008

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

28.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.2008 Päättynyt PTK 60/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 1/2008 vp
Valmistunut

10.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton: 1. Eduskunta edellyttää hallituksen edelleen aikaistavan tilinpäätöskertomuksen antamista eduskunnalle ja ryhtyvän tarpeellisiin toimenpiteisiin lainsäädännöllisten esteiden poistamiseksi. 2. Eduskunta edellyttää hallituksen ottavan asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu. 3. Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan valtion tietohallinnon vaikuttavuuden lisäämiseksi tarpeellisen lainsäädännön, jossa määritellään valtiovarainministeriön ohjaustoimivalta ja muut tarpeelliset asiat. 4. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin esille tulleiden sähköisen tunnistamisen ja viranomaisten varmennepalveluiden puutteiden ja ongelmien korjaamiseksi ja esittävän niitä koskevat lainsäädäntöratkaisut sekä muut tarpeelliset toimenpiteet. 5. Eduskunta edellyttää, että tuottavuusohjelman toteutuksessa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja avoimuutta. Hallituksen on kerrottava kehyslaskelmissaan toimenpiteiden todelliset tuottavuushyödyt eikä vain henkilöstön vähennyksiä. 6. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 3-5 edellytettyjen toimenpiteiden toteutumisesta seuraavassa tilinpäätöskertomuksessa.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 11/2008 vp
Valmistunut

03.06.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 67/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

24.06.2008

Kirjelmä
EK 11/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot