K 7/2004 vp

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

19.03.2004

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2004 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2004 Päättynyt PTK 61/2004
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2004 vp
Valmistunut

30.09.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi pankkivaltuustolle.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 100/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2004 Päättynyt PTK 101/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

07.10.2004

Kirjelmä
EK 17/2004 vp