K 7/2008 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

20.02.2008

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

28.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2008 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.2008 Päättynyt PTK 61/2008
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2008 Päättynyt PTK 103/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.11.2008

Kirjelmä
EK 16/2008 vp