Valtiopaivaasia K 7/2008

K 7/2008 vp

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2007

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

20.02.2008

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

28.05.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2008 Päättynyt PTK 61/2008 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2008 Päättynyt PTK 103/2008 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.11.2008

Kirjelmä
EK 16/2008 vp

​​​​