Valtiopaivaasia K 7/2012

K 7/2012 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

29.03.2012

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

11.04.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.2012 Päättynyt PTK 43/2012 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 20.6.2012.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 13/2012 vp
Valmistunut

29.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 8/2012 vp
Valmistunut

13.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asian mukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 12/2012 vp
Valmistunut

19.06.2012

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 8/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 9/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 18/2012 vp
Valmistunut

07.06.2012

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 5/2012 vp
Valmistunut

29.05.2012

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2012 vp
Valmistunut

19.06.2012

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/2012 vp
Valmistunut

31.05.2012

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 23/2012 vp
Valmistunut

11.05.2012

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 6/2012 vp
Valmistunut

12.06.2012

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 4/2012 vp
Valmistunut

30.05.2012

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 12/2012 vp
Valmistunut

29.05.2012

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 15/2012 vp
Valmistunut

07.06.2012

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 8/2012 vp
Valmistunut

22.05.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2012 Päättynyt PTK 127/2012 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2013 Päättynyt PTK 11/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

04.03.2013

Kirjelmä
EK 1/2013 vp