K 8/2001 vp

Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

03.04.2001

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

15.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2001 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2001 Päättynyt PTK 65/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2001 vp
Valmistunut

18.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2000 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.6.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

02.07.2001

Kirjelmä
EK 19/2001 vp