Valtiopaivaasia K 8/2004

K 8/2004 vp

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

23.03.2004

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

11.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2004 Keskeytetty PTK 79/2004 2
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 17
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2006 vp
Valmistunut

12.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että tämä mietintö lähetetään tiedoksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.2006 Keskeytetty PTK 89/2006 4
27.09.2006 Päättynyt PTK 91/2006 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

09.10.2006

Kirjelmä
EK 26/2006 vp