KA 4/2013 vp

Keskustelualoite: Tapaturma- ja potilasvahinkoasioiden käsittely vakuutusoikeudessa

Päätökset

Päätös

Rauennut

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lindström, Jari /ps

Muita allekirjoittajia

7