Valtiopaivaasia KK 1001/2010

KK 1001/2010 vp

Kirjallinen kysymys: Suomen pankkien myöntämät asuntolainat

Kysymys jätetty

Pvm

02.12.2010

Kansanedustaja

Kuisma, Risto /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

21.12.2010

Vastaaja

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

11.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2010 vp