KK 1009/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Talvivaaran kaivoksen tilannearvio

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Vastaus annettu

Pvm

20.12.2013

Vastaaja

Ympäristöministeri Ville Niinistö

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2014 vp