Valtiopaivaasia KK 1011/2008

KK 1011/2008 vp

Kirjallinen kysymys: Vaalilain muuttaminen

Kysymys jätetty

Pvm

19.12.2008

Kansanedustaja

Jaakonsaari, Liisa /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

23.12.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

12.01.2009

Vastaaja

Oikeusministeri Tuija Brax

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2009 vp