KK 1017/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Autoverotuksen oikeudenmukaistaminen ja pienentäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Alatalo, Mikko /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

29.01.2015

Vastaaja

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp