Valtiopaivaasia KK 1020/2013

KK 1020/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Pelastustoimen rakenneuudistus

Kysymys jätetty

Pvm

07.11.2013

Kansanedustaja

Piirainen, Raimo /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

07.11.2013

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

28.11.2013

Vastaaja

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp

​​​​