KK 1034/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Arktiset Aromit ry:n toiminnan turvaaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

02.12.2013

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp