KK 1036/2006 vp

Kirjallinen kysymys: Edustajan kaksoisedustuksella keinottelun estäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Hiltunen, Rakel /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

31.01.2007

Vastaaja

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

09.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2006 vp