Valtiopaivaasia KK 104/2014

KK 104/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Viranomaisen valitusoikeus

Kysymys jätetty

Pvm

25.02.2014

Kansanedustaja

Pirttilahti, Arto /kesk

Muita allekirjoittajia

9

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

25.02.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

18.03.2014

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

01.04.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2014 vp

​​​​