Valtiopaivaasia KK 1044/2005

KK 1044/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Perhe-eläke

Kysymys jätetty

Pvm

20.12.2005

Kansanedustaja

Granvik, Nils-Anders /r

Muita allekirjoittajia

5

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

23.12.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

11.01.2006

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

10.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2006 vp

​​​​