Valtiopaivaasia KK 1046/2014

KK 1046/2014 vp

Kirjallinen kysymys: Kalastuksen byrokratian vähentäminen

Kysymys jätetty

Pvm

22.01.2015

Kansanedustaja

Alatalo, Mikko /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

23.01.2015

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

06.02.2015

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

13.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2014 vp

​​​​