Valtiopaivaasia KK 1063/2005

KK 1063/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Perhe-eläkelain päivittäminen ja taloudellisen turvan takaaminen nuorille leskille

Kysymys jätetty

Pvm

19.12.2005

Kansanedustaja

Cronberg, Tarja /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

29.12.2005

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

13.01.2006

Vastaaja

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

10.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2006 vp

​​​​