Valtiopaivaasia KK 1067/2004

KK 1067/2004 vp

Kirjallinen kysymys: Kotona äänestäminen

Kysymys jätetty

Pvm

28.01.2005

Kansanedustaja

Seppälä, Arto /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

31.01.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

18.02.2005

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

18.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2005 vp

​​​​