KK 1098/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Konesalien kokonaistehorajan kohtuullistaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

16.12.2013

Vastaaja

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2014 vp