KK 1101/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Kuhan alamitan nostaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kärnä, Jukka /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

12.12.2013

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

20.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2013 vp

Asiasanat