KK 1127/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Poliisin sisäisen laillisuusvalvonnan kehittäminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

20.12.2013

Vastaaja

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2014 vp