KK 113/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Eutanasian salliminen Suomessa tarkoin määritellyissä tilanteissa

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kaikkonen, Antti /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

15.03.2012

Vastaaja

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

27.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2012 vp

Asiasanat