KK 1144/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Etnisten ryhmien tilastointi Suomessa

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Immonen, Olli /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

08.01.2014

Vastaaja

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2014 vp