Valtiopaivaasia KK 1180/2013

KK 1180/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Tietoyhteiskuntakaarta koskevan esitysluonnoksen korjaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

19.12.2013

Kansanedustaja

Tolppanen, Maria /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

20.12.2013

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Vastaus annettu

Pvm

15.01.2014

Vastaaja

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

04.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 2/2014 vp

​​​​