Valtiopaivaasia KK 12/2005

KK 12/2005 vp

Kirjallinen kysymys: Äänioikeusilmoitusten kieliversiot

Kysymys jätetty

Pvm

03.02.2005

Kansanedustaja

Essayah, Sari /kd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

07.02.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

23.02.2005

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

01.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2005 vp