KK 1218/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Invalidien huomioiminen suunnitellussa kilometriperusteisessa tieverojärjestelmässä

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Niinistö, Jussi /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Vastaus annettu

Pvm

11.02.2014

Vastaaja

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

14.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 9/2014 vp