Valtiopaivaasia KK 1227/2013

KK 1227/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Osakaskuntien oikeudet kalastuslain uudistuksessa

Kysymys jätetty

Pvm

27.01.2014

Kansanedustaja

Kiljunen, Anneli /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

28.01.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

11.02.2014

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

21.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 13/2014 vp

​​​​