KK 1227/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Osakaskuntien oikeudet kalastuslain uudistuksessa

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kiljunen, Anneli /sd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

11.02.2014

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

21.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 13/2014 vp