KK 1229/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Kuolevien potilaiden kohtelun tasa-arvoistaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Komi, Katri /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

18.02.2014

Vastaaja

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

28.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2014 vp