Valtiopaivaasia KK 125/2002

KK 125/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Homoliittojen siunaaminen

Kysymys jätetty

Pvm

21.02.2002

Kansanedustaja

Aittoniemi, Sulo /alk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

26.02.2002

Ministeriö

Opetusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

15.03.2002

Vastaaja

Kulttuuriministeri Suvi Lindén

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

05.04.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2002 vp