Valtiopaivaasia KK 1277/2010

KK 1277/2010 vp

Kirjallinen kysymys: Kansalaisten yhdenvertaisuus valtiollisissa vaaleissa

Kysymys jätetty

Pvm

18.02.2011

Kansanedustaja

Arhinmäki, Paavo /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

21.02.2011

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

09.03.2011

Vastaaja

Oikeusministeri Tuija Brax

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

15.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 171/2010 vp

​​​​