KK 156/2013 vp

Kirjallinen kysymys: Turvetuotannon lupasuman purkaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Vastaus annettu

Pvm

13.05.2013

Vastaaja

Ympäristöministeri Ville Niinistö

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2013 vp

Asiasanat