Valtiopaivaasia KK 158/2012

KK 158/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Vanhemmuuden määräytyminen hedelmöityshoitojen yhteydessä

Kysymys jätetty

Pvm

07.03.2012

Kansanedustaja

Toivola, Jani /vihr

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

09.03.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

22.03.2012

Vastaaja

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

30.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 32/2012 vp