Valtiopaivaasia KK 184/2008

KK 184/2008 vp

Kirjallinen kysymys: Omaishoitajien kotiäänestysmahdollisuus

Kysymys jätetty

Pvm

13.03.2008

Kansanedustaja

Komi, Katri /kesk

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

14.03.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

04.04.2008

Vastaaja

Oikeusministeri Tuija Brax

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

25.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2008 vp

​​​​