KK 189/2012 vp

Kirjallinen kysymys: Saattohoidon laadun parantaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Rauhala, Leena /kd

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

04.04.2012

Vastaaja

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

13.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2012 vp

Asiasanat