KK 252/2012 vp

Kirjallinen kysymys: MTT Vakolan työkoneiden testaustoiminnan kehittäminen yritystoimintana

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaus annettu

Pvm

17.04.2012

Vastaaja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

27.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2012 vp