Valtiopaivaasia KK 253/2004

KK 253/2004 vp

Kirjallinen kysymys: Sisäinen adoptio-oikeus samaa sukupuolta olevien parien perheissä

Kysymys jätetty

Pvm

24.03.2004

Kansanedustaja

Meriläinen, Rosa /vihr

Muita allekirjoittajia

12

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

31.03.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

15.04.2004

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

19.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 61/2004 vp