KK 257/2013 vp

Kirjallinen kysymys: YK:n vammaissopimuksen voimaan saattaminen

Kysymys jätetty

Kansanedustaja

Kivelä, Kimmo /ps

Annettu tiedoksi ministeriölle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vastaus annettu

Pvm

23.04.2013

Vastaaja

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

03.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 48/2013 vp