Valtiopaivaasia KK 259/2002

KK 259/2002 vp

Kirjallinen kysymys: Parisuhteen rekisteröinnin tasa-arvoa lisäävä vaikutus

Kysymys jätetty

Pvm

19.03.2002

Kansanedustaja

Lapintie, Annika /vas

Annettu tiedoksi ministeriölle

Pvm

20.03.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Vastaus annettu

Pvm

09.04.2002

Vastaaja

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vastaus ilmoitettu täysistunnossa saapuneeksi

Pvm

08.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2002 vp